Политика за поверителност и защита на личните данни на roni-bg.com

roni-bg.com , email: roni@roni-bg.com , наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК

Използвайки сайта roni-bg.com и/или предоставяйки ни личните си данни, Вие изрично се съгласявате, Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от ДОСТАВЧИКА, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които ДОСТАВЧИКА събира и обработва, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни. Ако имате възражения, моля не използвайте този сайт или не ни предоставяйте каквито и да е лични данни.

КАКВО СА „ЛИЧНИ ДАННИ“

„Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (например име, имейл, адрес, телефонен номер и други подобни).


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ:

roni-bg.com събира лични данни с цел по добро обслужване на клиентите.

ПОРЪЧКИ ОНЛАЙН ИЛИ ПОРЪЧКИ ПО ТЕЛЕФОНА: В този случай ДОСТАВЧИКЪТ и представляващите го лица, чрез формата за онлайн поръчка на сайта или чрез комуникация по телефона, събират лични данни като имена, телефонен номер, дата на раждане , имейл адрес, адрес за доставка, фирмени данни за фактури, с цел изпращане и доставяне на поръчаните от потребителите продукти, издаване на фактура.
Може да получавате нашият бюлетин със специални цени, ако сте се абонирали за него във формата за регистрация или чрез изпращане на вашият емайл в полето „Бюлетин“.
Вашите лични данни, заедно с точната дата и часа на подадената поръчка се съхраняват в нашата защитена база данни, която хостваме на защитен със SSL сертификат сървър. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя никакви лични данни на трети лица и Външните оператори на лични данни, използвани на сайта ни и посочени подробно по долу, освен в случаите, когато законът го задължава. Моля имайте предвид, че има сайтове, които предлагат нашите продукти, но които не са контролирани или управлявани от ДОСТАВЧИКА. Препоръчваме Ви да прочетете техните общи условия, както и политиката им за поверителност и защита на личните данни, преди да правите покупки на тези уеб сайтове.


ОНЛАЙН ФОРМА ЗА КОНТАКТ: Ако решите да се свържете с нас, чрез формата за контакт от страницата на сайта ни, ще трябва да въведете вашият имейл, име и телефон. Тези лични данни са нужни за да можем да отговорим на вашето запитване и се съхраняват в нашият имейл. ДОСТАВЧИКЪТ не предоставя тези лични данни на трети лица и Външните оператори на лични данни, използвани на сайта ни и посочени подробно по долу, освен в случаите, когато законът го задължава.


ПРАВО НА КОНТРОЛ, ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕТО НА СОБСТВЕНИТЕ ДАННИ И ТЯХНОТО КОРИГИРАНЕ

Клиентът има право на достъп до съдържанието на своите лични данни и тяхното коригиране.
Всяко лице има възможност да упражнява правата си, произтичащи от Закона за защита на личните данни, по-специално: правото на достъп до собствени лични данни, правото да поиска актуализация, коригиране и изтриване ( правото да бъдеш забравен ), както и правото да подава възражения в случаите, предвидени в постановленията на упоменатия закон. За целта изпратете съобщение за това какво искате да се случи с вашите лични данни в страницат за контакти в нашият сайт: https://roni-bg.com/contact/

ДОСТАВЧИКЪТ не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното: разкриват расов или етнически произход, разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕД ТРЕТИ СТРАНИ

ДОСТАВЧИКЪТ предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на ползвателите на сайта, съгласно ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА 95/46/ЕО ЗА ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕЗИ ДАННИ и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ на трети лица, освен в случаите, когато законът го задължава. ДОСТАВЧИКЪТ гарантира сигурността и конфиденциалността на предоставените от потребителите на сайта лични данни. Данните и личната информация, предоставени от потребителите, се използва от ДОСТАВЧИКА само за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛЯ относно поръчки, продукти и промоционални оферти, напомняне по имейл, или телефон, препоръки на нови продукти, рекламни кампании и промоции и други.

В случай на пълно или частично сливане с друга компания или придобиване изцяло или част от друга компания, приобретателят ще има достъп до информацията, поддържана от ДОСТАВЧИКЪТ, която може да включва лични данни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние взимаме всички възможни предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защитим личната ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от не оторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване. Сайтът ни е защитен 256 битов SSL сертификат . Сайтът и базата данни се архивира ежедневно. Всички наши компютри са снабдени с най-високо ниво на защита от вируси, хакерски и фишинг атаки, и са снабдени със защитна стена / Fire wall/, които се актуализират ежедневно.

ЦЯЛОСТ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период.

ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДЕЦА

Ние не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием тази информацията възможно най-скоро.


НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние ще докладваме на всички засегнати лица за всяко противозаконно нарушаване на сигурността на личните данни, събрани от този сайт и съхранявани в нашите база данни или база данните на Ваншните оператори на лични данни, с които работим, в рамките на 72 часа от момента на нарушаването.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за поверителност и защита на личните данни. Настоящата политика влиза в сила и е приложима за трети лица, считано от 01.05.2018г.

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата политика, моля свържете се с нас:

тел. 0878 103 118
Имейл адрес: roni@roni-bg.com


КОНТАКТИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg